Varsling om kritikkverdige forhold

Anonym varsling er en tjeneste BMO Entreprenør AS har lansert slik at alle har en mulighet til å varsle anonymt om kritikkverdige forhold. Terskelen er lav for hva som kan sendes inn, og alle varsler vil bli prioritert og behandlet.

Anonymitet
Tjenesten er satt opp slik at om du fyller ut skjemaet under, så vil varslet komme inn anonymt og det er ingen mulighet for å spore tilbake til avsender.

Hvis du varsler anonymt, unngår du at arbeidsgiver får kjennskap til navnet ditt. Du må imidlertid være oppmerksom på at anonym varsling kan begrense arbeidsgivers mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varslet. Ofte kan arbeidsgiver ha behov for flere opplysninger for å kunne følge opp varslet. Anonym varsling kan også begrense arbeidsgiverens mulighet til å gi deg tilbakemelding om at varslet er fulgt opp og håndtert.

Om du ikke føler at anonymitet er nødvendig kan det også sendes direkte til varsling@bmo.no.

Husk at du har vern mot gjengjeldelse
Som arbeidstaker skal du alltid ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjelder også om du varsler.

Du skal kunne gjøre arbeidsoppgavene dine som vanlig, delta i det faglige og sosiale livet på arbeidsplassen som vanlig, få samme lønn og tillegg som før og ikke frykte for å bli frosset ut eller trakassert. Arbeidsgiver skal alltid ha saklig grunn for å for eksempel ilegge sanksjoner, endre arbeidsoppgaver, omplassere deg og si deg opp. Varsling alene er ikke en slik saklig grunn.

Varsling i BMO Entreprenør AS driftes av Hilde Aasland i HR, Peder Lyngmo og Magnus Gretland i KHMS som har taushetsplikt frem til noe annet er avtalt med varsler.

Dette bør du tenke på før du varsler
• Prat med noen du stoler på før du varsler. Tillitsvalgte og verneombud kan være gode samtalepartnere.
• Søk veiledning hos Arbeidstilsynet dersom du ikke har andre å rådføre deg med.
• Vær oppmerksom på at arbeidsgiver har plikt til å belyse saken fra flere sider og kan komme med oppfølgingsspørsmål.
• Ikke gå med bekymringer alene, men snakk med noen du stoler på.
• Hvis du vurderer å varsle media og offentligheten, bør du tenke gjennom om du vil stå fram med navn eller varsle anonymt, og hvilke personlige belastninger dette kan medføre for deg og familien din.

Klikk her for å lese mer om varsling på arbeidstilsynet sine sider.