Våre ansatte er vårt viktigste konkurransefortrinn og med en ekspansiv ledelsesfilosofi er vi stadig på jakt etter flere kollegaer. Vi mener at dyktig medarbeidere skaper verdi og sysselsetter seg selv. Som første ledd i et hvert nytt satsningsområdet står engasjerte medarbeidere.

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere så du er også velkommen til å sende en åpen søknad til HR-ansvarlig ha@bmo.no

BMO Entreprenør

BMO søker dyktige, selvstendige formenn som har relevant erfaring, og med fagbrev enten som betongarbeider, forskalingssnekker, industrimaler eller jernbinder.
Formenn innenfor overflatebehandling må være FROSIO-sertifisert nivå 3.

Ledererfaring på formannsnivå i prosjektbasert drift.

Du vil være ansvarlig for koordinering av daglig drift på byggeplassen.

Kontakt oss:

Hilde Aasland, 48 84 29 95 / ha@bmo.no

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere så du er også velkommen til å sende en åpen søknad til HR-ansvarlig ha@bmo.no

Kontakt oss: Hilde Aasland, 48 84 29 95 / ha@bmo.no

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere så du er også velkommen til å sende en åpen søknad til HR-ansvarlig ha@bmo.no

Kontakt oss: Hilde Aasland, 48 84 29 95 / ha@bmo.no

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere så du er også velkommen til å sende en åpen søknad til HR-ansvarlig ha@bmo.no

Kontakt oss: Hilde Aasland, 48 84 29 95 / ha@bmo.no

Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere så du er også velkommen til å sende en åpen søknad til HR-ansvarlig ha@bmo.no

Kontakt oss: Hilde Aasland, 48 84 29 95 / ha@bmo.no

BMO Elektro

Som formann er du en nøkkelperson i prosjektenes drift og produksjon.

Planlegging og tilrettelegging er viktige stikkord, og du bør ha relevant erfaring fra bygg/anleggsbransjen.

Ta kontakt: Hilde Aasland, HR-ansvarlig: På mail ha@bmo.no Tlf. 48 84 29 95