BMO Elektro ble etablert i 2014 for å ivareta oppdrag innen elektrotekniske samferdselsrelaterte anlegg. Vi tar sikte på å være en landsdekkende elektro entreprenør. Kundegruppen vil i all hovedsak være offentlige oppdragsgivere.

Vi tar på oss oppdrag innen følgende områder

  • Elektroarbeid innen tunellinstallasjoner
  • Veibelysning
  • Bro/fergekai belysning
  • SRO-anlegg (Styring, Regulering og Overvåking)
  • Komplette kommunikasjonsløsninger (fiber, radio nettverk etc)
  • AID systemer
  • øvrige elektroinstallasjoner på og langs vei

Våre montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs infrastrukturen. I et værhardt land er kvaliteten på de elektrotekniske installasjonene langs vei og bane viktig. Vi har spesialkompetanse innen automasjons-og styringsløsninger for infrastrukturer. Store deler av virksomheten vil bli knyttet til installasjon og vedlikehold av alle elementer av den tekniske utrustningen i tunneler og langs vei. Gjerne i samarbeid med våre søsterfirma BMO Tunnelsikring og BMO Entreprenør. BMO tar høyde for og ansette folk fra ulike deler av landet slik at vi aldri skal være langt unna.

Vår målsetting er at vi skal ha fornøyde kunder som ønsker å bruke oss flere ganger. Dette målet har BMO lykkes med i stor grad, men vi jobber stadig for å bli bedre på alle områder. Vi satser spesielt på kvalitetssikring i alle ledd samt HMS-arbeid ute på anleggene våre.

Kontaktperson: Daglig leder Eivind Roska – Telefon: 98 21 26 45 | er@bmo.no