Prosjektdetaljer

År 2016-2018
Prosjektnavn Hundvågtunnelen
Byggherre Kruse Smith AS
Arbeid Vann -og frostsikring, elementmontering
Arbeid utført 2 nye tunneler,summert 12 km Montering av komplett vann og frostsikret hvelv i form av betong-veggelementer og nettarmert PE-Skum.
Brannsikring i form av sprutbetong og montering av lysbolter,tekniske bolter og kabelbro.