Prosjektdetaljer

År 2018
Prosjektnavn Harstadåstunnelen
Kunde Aldesa
Arbeid utført Vann -og frostsikring samt montering av veggelementer.