Prosjektdetaljer

Periode 2016-2022
Prosjektnavn Drift og vedlikehold Hordaland Elektro
Byggherre Statens Vegvesen
Arbeidssted Hordaland
Arbeid utført Drifts og vedlikehold kontrakt for elektro- og tele- install. riks- og fylkesveier.