Prosjektdetaljer

Prosjektnavn Driftskontrakt Troms
Kunde Statens Vegvesen
Arbeidssted Troms
Arbeid utført Drifts og vedlikehold kontrakt for elektro-, tele- installasjoner. riks- og fylkesveier